martedì 3 gennaio 2017

' A nunna vecchia...

Ho scritto una piccola poesia sulla Nunna Vecchia di Isnello.
E' questo il mio augurio, uno a uno, agli amici del mio paese.
                                                                                               
I picciriddi vannu strati strati

nta l'urtimo iornu di stu mìsi;

cu i campanazzi,  prima d'à nuttàti

a fari a Nunna Vecchia ntò paìsi!                                                                                              


U sacchiteddu è chinu d'ogni cosa

e un picciriddu acchiàna, scinni e accùnna;

si mancia quattru "corna" e s'arriposa,

poi s'arripiglia pi gridari: O Nùnna!


Furrìa di San Jàbbicu a' Nunziàta

cu a canna all'aria acchiàna a Strat' 'e Sùsu,

A ggènti u talìa,  tutta priàta

e u vecchiu già si senti cchiò carùsu...


E' troppu tardu! 'a casa hav' 'a turnàri !

e nzemmula cu iddu tutti l'àutri!

Di ddu saccòcciu  'un sapi cchiù chi fàri.

Ci 'avàstunu i carìzzii di so matri!


                   

                           E ora, cu ll'augùri cchiò distìnti,

                           na cosa sùla, allura, vi dicèmu:

                           lassàmu stari i sciàrri e i cosi tinti,

                           vulèmuni cchiù bèni chi putèmu...